“PORESKI OBVEZNIK” je specijalizovan za vođenje knjiga pravnih lica i preduzetnika, kako različitog oblika organizovanja (paušalci, knjigaši, preduzeća, udruženja, predstavništva…) tako i raznovrsnih delatnosti (građevinarstvo, proizvodnja, usluge, trgovina…) uz maksimalno poštovanje njihovih potreba u okviru zakonskih propisa i rokova.

Našim klijentima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja, uz stručno i odgovorno poresko, poslovno i finansijsko savetovanje.

1. OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

 • savetovanje u vezi sa izborom pravne forme
 • informacije u vezi sa fiksnim troškovima poslovanja, PDV, zapošljavanju i obavezama
 • popunjavanje i predaja Poreskoj upravi dokumentacije za poreski dosije
 • sarađujemo sa dve advokatske kancelarije (izrada osnivačkog akta, ishodovanje rešenja u agenciji za privredne registre, izrada pravnih dokumenata, pravni saveti…)

2. KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO

 • izrada pravilnika o računovodstvu
 • knjiženje glavne knjige sa analitikom kupaca i dobavljača
 • knjiženje robno-materijalnog knjigovodstva
 • izrada blagajne
 • evidencija osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije
 • obračun zarada, naknada i ostalih primanja regulisanih Zakonom o porezu na dohodak građana
 • obračun i evidencija poreza na dodatu vtrednost

3. PORESKA UPRAVA

 • izrada i predaja svih poreskih prijava (u pisanoj ili elektronskoj formi) za pravna i fizička lica, rezidente i nerezidente
 • ishodovanje poreskih uverenja
 • uzimanje listinga (stanje računa)
 • sređivanje poreske situacije, rešavanje preknjižavanja i povraćaja poreza
 • zastupanje klijenta pred drzavnim organima u poreskom postupku

4. KONSALTING

 • organizacija i optimizacija poslovnih procesa i tokova dokumentacije
 • finansijski plan i analiza
 • izrada biznis planova
 • izveštavanje na engleskom jeziku
 • optimizacija poreskih obaveza

5. ADMINISTRATIVNE USLUGE

 • prijava i odjava radnika
 • ishodovanje i overa zdravstvenih knjižica
 • izrada ugovora o radu, rešenja o otkazu, godišnjem odmoru, porodiljskom odsustvu…
 • izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično
 • izrada odluka, pravilnika o popisu…

6. EDUKACIJA

 • obuka za korisćenje programa TAURYSS
 • obuka zaposlenih za poslove robno-finansijske operative i računovodstva