Ova Internet prezentacija je vlasništvo knjigovodstvene agencije Poreski obveznik d.o.o.

Pregledom sadržaja na ovom sajtu saglasni ste sa uslovima korišćenja. Molim Vas da ih pažljivo pročitate. Ukoliko Vam oni ne odgovaraju molimo vas da prestanete da koristite Internet prezentaciju.

Svi tekstovi, logotipi, slike i ostali materijali predstavljaju autorsko pravo vlasnika. Nije dozvoljeno njihovo korišćenje, kopiranje ili modifikovanje bez pismene saglasnosti. Sadržaje možete slobodno citirati ili deliti pod uslovom da navedete da su preuzeti sa Internet prezentacije poreskiobveznik.com.

Kolačići

“Kolačići” su podaci koji se snimaju na računaru posetilaca, a svrha im je da unaprede korisničko iskustvo prilikom rada sa Internet prezentacijom. Oni ne čuvaju lične podatke korisnika, a ukoliko ne želite da ih koristite možete da pristupite Internet prezentaciji u privatnom (inkognito) modu Vašeg Internet pretraživača.

Povezani sadržaji sa drugih lokacija

Internet prezentacija može sadržati povezane sadržaje sa drugih lokacija (slike, audio i video zapise, članke itd.). Poreski obveznik d.o.o. će uvek citirati izvor, u slučaju da su podaci preuzeti sa drugih lokacija, a korisničko iskustvo je isto kao da ste posetili navedene sajtove. Upoznajte se sa njihovim uslovima korišćenja.

Odricanje od odgovornosti

Poreski obveznik d.o.o. se trudi da redovno održava sajt, ali se može dogoditi da sadržaji imaju štamparske greške, netačne ili zastarele informacije. Bićemo zahvalni ako nam na takve greške ukažete. Autor se brine o redovnom ažuriranju CMS platforme i štiti sajt od hakerskih napada ali ne garantuje da do njih ne može da dođe. Sajt koristite na sopstvenu odgovornost, autor ne snosi odgovornost za materijalnu ili nematerijalnu štetu koja može da nastane kao posledica korišćenja sadržaja ove Internet prezentacije, kao i eksternih sadržaja ka kojima postoje linkovi.