Za dogovoreni paket usluga sa klijentima potpisujemo ugovor koji sadrži precizno naveden skup usluga sa definisanim rokovima i cenama. Trudimo se da pronađemo modus koji odgovara svakom klijentu, gajimo međusobno poštovanje i poverenje.